Účtovníctvo

Spracovávame účtovníctvo pre živnostníkov, obchodné spoločnosti, neziskové organizácie.

Podvojné účtovníctvo:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie knihy prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia majetku,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a príslušných výkazov a ďalšie služby.

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie kníh prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia majetku,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH,
 • sledovanie oznamovacej povinnosti, pravidelný (štandartne mesačný) prehľad,
 • účtovné poradenstvo a ďalšie služby.

 
X