Dane

Našim klientom poskytujeme kompletný servis súvisiaci s daňovou agendou.

Poskytované služby:

  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej FO) a právnickej osoby (ďalej PO),
  • daňové priznanie k DPH, daňová registrácia – prihláška FO a PO,
  • daň z motorových vozidiel,
  • daň z nehnuteľnosti, štvrťročné prehľady o dani zo závislej činnosti,
  • ročné hlásenia o vyúčtovaní dane a ďalšie služby.

 
X