Mzdy

Vedenie mzdovej agendy predstavuje štandartný servis pre obchodné spoločnosti.

Poskytované služby:

  • spracovanie miezd na základe podkladov pre úhrady miezd, odvodov a daní,
  • výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
  • evidencia dochádzky, sociálneho fondu a daňového bonusu,
  • ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia a ďalšie služby.

 
X