Likvidácie

Máme prax so zabezpečením a realizáciou procesu likvidácie obchodnej spoločnosti.

Poskytované služby:

  • analýza účtovnej uzávierky,
  • menovanie likvidátora spoločnosti,
  • poradenstvo pri predaji potenciálnemu záujemcovi,
  • vedenie účtovníctva a daňovej evidencie v priebehu likvidácie,
  • predloženie návrhu na výmazanie spoločnosti z obchodného registra a ďalšie služby.

 
X