Poradenstvo

Súčasťou komunikácie s klienom je komplexná analýza, konzultácie a poradenstvo.

Ekonomické poradenstvo:

  • úspora nákladov a zvýšenia výkonnosti podnikania, efektivného čerpania zdrojov (finančných, ľudských, materiálnych a technologických).

Podpora podnikania:

  • vypracovanie marketingovej stratégie, výskumu trhu a zákazníkov,
  • rozvoj podnikania, zvýšenie konkurencie schopnosti a trhového podielu (počtu zákazníkov).

 
X