Prehlásenie o prístupnosti

Web stránky www.bnucto.sk vytvoril Andrej Novotný. Stránky sú vo vlastníctve spoločnosti BN - Účto, s.r.o. s hostingom u spoločnosti Websupport, s.r.o..

Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Použitá metodika prístupnosti web stránok

Web stránky www.bnucto.sk sú v súlade so všetkými dôležitými pravidlami prístupnosti podľa nasledovných metodík: WCAG 2.0 (konzorcium W3C), Blind Friendly Web (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Pravidlá tvorby prístupného webu (Projekt pristupnost.nawebu.cz).

Prístupnosť web stránok

Veľkosť textov

Veľkosť textov v navigácii aj obsahu je definovaná v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ju pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Štandardy

Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená podľa štandardu XHTML 1.1, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS 2.1.

Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránok.

Tieto špecifikácie umožňujú prezeranie web stránok bez obmedzenia funkčnosti na ľubovoľnom prehliadači alebo čítacom zariadení vrátane PDA, mobilných telefónov, alternatívnych prehliadačov a čítačiek pre zdravotne postihnutých.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!

Obrázky

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou parametrov "alt" a/alebo "title". Web stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu (úrovne AA, AAA). Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Štruktúrovaný obsah

Pri prezeraní stránok bezbariérovým prístupom (napr. s vypnutými kaskádovými štýlmi alebo v čisto textovom prehliadači) je možné preskočiť navigáciu a premiestniť sa priamo na obsah stránky. Na stránkach je dodržané sémantické štruktúrovanie obsahu pomocou značiek h2 až h5, čo uľahčuje preskakovanie po tématických častiach obsahu

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Pohyb v hlavnom menu:

Pohyb v kontaktnom formulári:

  • [Alt]+[f] - Názov firmy
  • [Alt]+[m] - Forma podnikania
  • [Alt]+[c] - Som platcom DPH
  • [Alt]+[p] - Počet zamestnancov v pracovnom pomere
  • [Alt]+[h] - Počet zamestnancov na dohodu
  • [Alt]+[v] - Hlavný predmet činnosti
  • [Alt]+[l] - Priemerný počet dokladov mesačne
  • [Alt]+[n] - Kontaktná osoba
  • [Alt]+[e] - Váš e-mail
  • [Alt]+[t] - Telefónne číslo
Hyperlinky

Všetky textové odkazy (hyperlinky) sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím.

Špeciálne znaky

Všetky špeciálne znaky, ako aj cudzie výrazy sú patrične označené textovou alternatívou.

Otváranie odkazov do nového okna

Odkazy sa neotvárajú do nového okna okrem prípadov, kedy je na to používateľ upozornený.

Odkazy na súbory mimo web stránok

Používateľ je vždy upozornený pri odkazoch na iný ako webový dokument (napr. jpg, gif, xml, doc, pdf a pod.) buď informáciou v zátvorke za odkazom alebo informáciou v popise odkazu (v značke "title").

Tlač web stránok

Súčasťou web stránok je aj CSS štýl pre tlačovú verziu. Všetky stránky je možné vytlačiť štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (napr. cez menu Súbor - Tlač), alebo pomocou odkazu "Vytlačiť stránku" umiestneného pod každým textom. Na spustenie tejto funkcie sa podľa noriem XHTML používa JavaScript.

Tabuľky

Tabuľky sú použité vždy iba na štruktúrovanie dát, nikdy nie na tvorbu rozloženia web stránky. Tabuľkové dáta dávajú zmysel čítané zľava doprava a každá tabuľka obsahuje záhlavie riadkov alebo stĺcov uľahčujúce pochopenie štruktúry dát aj pri čítaní špeciálnymi čítačkami.

Výnimky prístupnosti

Navštívené odkazy nie sú od nenavštívených odlíšené zmenou farby odkazu.

Na všetkých podstránkach sú umiestnené monitorovacie JavaScript objekty systémov merania návštevnosti poskytované spoločnosťou Google inc.. Za úroveň prístupnosti a ich funkčnosť BN - Účto, s.r.o. neručí.

Kontakt na webmastera

Pripomienky k prístupnosti a obsahu web stránok www.bnucto.sk zasielajte na adresu bnucto@gmail.com alebo vyplňte kontaktný formulár. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

 
X