Procesy

Spracovávame potrebnú dokumentáciu a realizujeme administratívne procesy.

Poskytované služby:

  • zastúpenie pri komunikácii s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami na základe konkrétnych požiadaviek klientov,
  • spracovanie a vytvorenie dokumentov potrebných pri realizácii administratívnych úkonov,
  • zastúpenie klientov pri realizácii administratívnych úkonov na základe plnej moci,
  • sprostredkovanie služieb odborníkov v oblasti práva, financí a controllingu.

 
X