Ceny

Cena účtovných a poradenských služieb. Poistenie spoločnosti.

Ceny našich služieb zodpovedajú rozsahu a kvalite poskytovaného servisu, sú „šité na mieru“ individuálnym požiadavkám klientov. Zohľadňujeme pri nich záujem o čiastkové služby alebo zabezpečenie komplexného servisu, ktorý je pridanou hodnotou našej spoločnosti.

Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. na poistenie zodpovednosti za škodu účtovníkov. Dojednaná poistná čiastka je 33 200,- EUR (1 000 183,- Sk) na jednu škodovú udalosť. V prípade viacerých poistných udalostí, ktoré nastanú v priebehu 1 roka predstavuje poistná suma násobok poistnej sumy. Uvedené poistenie pokrýva finančné škody (tzn. pokuty alebo penále), ktoré boli udelené klientovi, avšak preukázateľne spôsobené zlyhaním našich pacovníkov.

Radi Vám na požiadanie vypracujeme konkrétnu kalkuláciu. Upresnite nám prosím Vaše požiadavky prostredníctvom nasledujúceho formulára.

 
X